НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ PDF Print E-mail
    2018 оны 02-р сарын 02     08 цаг: 05 минут
       
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛШҮҮМЖ PDF Print E-mail
    2017 оны 06-р сарын 27     11 цаг: 42 минут
       
Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлгүй этгээд шүүхэд итгэмжлэлээр төлөөлөхтэй холбогдсон эрх зүйн асуудал PDF Print E-mail
    2017 оны 06-р сарын 09     12 цаг: 53 минут
       
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ ШҮҮМЖ PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 39 минут
       
ИРГЭНИЙ УЛС ТӨРИЙН ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 38 минут
       
ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 37 минут
       
Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 36 минут
       
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгсөн санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 35 минут
       
Хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөлд өгсөн санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 34 минут
       
Таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай төсөлд өгсөх санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 32 минут
       
Нийтийн сонсголын тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 30 минут
       
Зөрчлийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 29 минут
Гэмт хэргийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 28 минут
Захиргааны ерөнхий хуулийн төсөлд өгөх санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 26 минут
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, шүүмж PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 12     10 цаг: 22 минут
өмнөх 1 дараах

Эрх зүйн шинэчлэл
төсөлд холбогдох мэдээлэл

Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.